Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Võ Hiệp Vô Địch Vương Tọa

Vương Thư

Nhân Vật Chính · Nữ

Miu tả cái gì đây ta