Hình bìa

Võ Hiệp Thần Công Hệ Thống

Tác giả Thần Ngũ
Thể loại Kiếm Hiệp Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 670,437
Convert 100%
Cập nhật
130 thích
10662 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Võ giới thiên địa, Đại Uy Long Đình tọa trấn trung nguyên, thống ngự Thần Châu, thiên hạ Võ đạo thịnh hành, tông môn san sát.

Trái đất thiếu niên xuyên qua mà đến, tay cầm thần công hệ thống, ngang dọc dị thế võ hiệp, rèn đúc bất hủ thần thoại.

Làm Bắc Minh Thần Công cùng Chu Tước Phần Thiên công va chạm, làm Kim Cương Bất Hoại thần công cùng Bất Diệt Hỗn Nguyên Thể đấu.

Làm Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Thần Lực Hiển Tuệ Kinh gặp gỡ, làm Lục Mạch Thần Kiếm cùng Đại Diệt Tuyệt Kiếm Khí chống lại.

. . .

Như mỗi một loại này, đều sẽ là một cái kết cục như thế nào?

Tương Tự Truyện Võ Hiệp Thần Công Hệ Thống