Hình bìa

Võ Hiệp Chi Đồ Tẫn Quần Hùng

Tác giả Trên Biển Tà Dương
Thể loại Xuyên Không Đồng Nhân
Trạng thái Dropped
Số Chữ 6,144,608
Convert 100%
Cập nhật
23 thích
5514 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

chiến chư thiên vạn giới, chưởng lục đạo luân hồi; thiên nếu ngăn cản ta ta tất phiên thiên, địa nếu ngăn trở ta ta tất liệt địa; đời này, ta nhất định muốn leo lên cái kia võ đạo tuyệt đỉnh .

Mạc Thanh Cốc: "Ta nói Thần Phật đều là muốn sợ ta; ta nói Đế Hoàng đều là muốn bái ta ."

Đây là Mạc Thanh Cốc không ngừng xuyên toa ở một cái cái võ hiệp hoặc Tiên Hiệp thế giới tu luyện cố sự .

Ỷ Thiên, Thần Điêu, Thiên Long, Tiếu Ngạo, Thiên Hạ Đệ Nhất, Đại Đường, Tần Thì Minh Nguyệt, Phong Vân, Tru Tiên, tiên kiếm ... Từng cái thế giới gần bắt đầu . (trình tự bất định )

Tương Tự Truyện Võ Hiệp Chi Đồ Tẫn Quần Hùng