Hình bìa

Vô Hạn Thế Giới Lữ Hành Giả

Tác giả đông pha trửu tử
Thể loại Khoa Huyễn Xuyên Không Đồng Nhân
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,277,509
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 16+
1 thích
1000 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một lần thực nghiệm sự cố, Hoàng Siêu thu được hai chiều thế giới ý thức hướng ăn thông bạc, bắt đầu từ đó hắn ở vô hạn điện ảnh, Anime thế giới Tiêu Dao cuộc hành trình...

Làm một danh nhiệt tình yêu thương bắt được người chơi, Hoàng Siêu biểu thị, đối mặt Vô Hạn Thế Giới, hắn cần phải làm là: Xoát! Xoát! Xoát!

Hơn 800c, đang ra, có txt đều. hơn 100c đầu map ko rõ, sau 100c Tiếu Ỷ Thần Điêu Xạ Thiên Long các thứ các kiểu.

Tương Tự Truyện Vô Hạn Thế Giới Lữ Hành Giả