Hình bìa

Vô Hạn Đại Mạo Hiểm

#VHDMH

Tác giả Lười không muốn gõ chữ
Thể loại Khoa Huyễn Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,001,550
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
358 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Giới thiệu vắn tắt 1: Một cái thần bí hệ thống phủ xuống Địa Cầu, biết vì thế giới này mang đến chút cái gì chứ ? Giới thiệu vắn tắt 2: « vô tận Đại Mạo Hiểm », một cái không thu phí, toàn bộ mô phỏng, không cần bất luận cái gì thiết bị nhảy qua thời kì Võng Du, quảng đại trò chơi người yêu thích giáo lý Phúc Âm tới! Không phải một người mạo hiểm Chủ Thần lưu . Tóm tắt, 1 thằng có hệ thống, sau đó tuyển người vào thế giới vô hạn lưu do hệ thống này tạo ra... bla... bla

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Vô Hạn Đại Mạo Hiểm