Hình bìa

Vô Hạn Chi Tối Chung Ác Ma

Tác giả Zero Night
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,262,853
Convert 100%
Cập nhật
151 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Phản bội... Trên thực tế, ta mới được là bị phản bội người!

Hôm nay ta vẫn đang bị bọn họ đuổi giết, hôm nay ta vẫn đang bị bọn họ căm hận!

Hiện tại ta mù hai mắt lại có thể tiên đoán được mặt khác người thường không thể đoán được tương lai, có chút thời điểm, vận mệnh chi thủ phải nắm giữ ở trong tay mình!

Đây là một cái phản bội câu chuyện;

Đây là một cái quật khởi câu chuyện;

Tương Tự Truyện Vô Hạn Chi Tối Chung Ác Ma