Hình bìa

Vô Hạn Chi Luân Hồi Naruto

Tác giả Kỵ Lư Truy Hỏa Tiến
Thể loại Đồng Nhân
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,808,620
Convert 100%
Cập nhật
31 thích
5367 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Sáng tạo Vạn Vật Chi Mẫu, vẻn vẹn bởi vì nàng nhất thời ham chơi, một cái bình thường học sinh tựu xuyên toa thời không, biến thành Uzumaki Naruto, cái này còn không phải kết thúc, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, vị kia ham chơi Vạn Vật Chi Mẫu, phất tay liền có thể sáng tạo vô số thời không, sau đó đem Naruto lần lượt ném vào, để nàng nhìn xem sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị .

Tương Tự Truyện Vô Hạn Chi Luân Hồi Naruto