Hình bìa

Vô Hạn Chi Lánh Loại Tiến Hóa

Tác giả Liệt Nhật Xuy Băng
Thể loại Khoa Huyễn Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,428,268
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
2 thích
7532 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

"Các ngươi là không phải cho rằng ta là biến thái?"

"Các ngươi là không phải cho rằng ta là bên trong hai bệnh?"

"Các ngươi là không phải cho rằng ta tinh thần có vấn đề?"

Tả Phó Siêu hào khí can vân lớn tiếng nói: "Không sai, ta chính là biến thái! Nam nhân biến thái có cái gì sai!"

Hứng thú của ta là sáng tạo kỳ tích, sở trường là cứu vớt thế giới, ta là Tả Phó Siêu, ta vì chính mình đại nói.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Vô Hạn Chi Lánh Loại Tiến Hóa