Những đánh giá cho truyện Vô Địch Tiểu Hoàng Thúc (Dịch)
thegoodboy12 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
6 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Mức YY

Truyện có cốt truyện và nội dung hay, có các tình tiết gây tính tò mò đan xen một chút ghê rợn. Đề cử để nhận được sự quan tâm của mọi người hơn

không não tàn hài trọng sinh