Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

20

Bình

57

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Vô Địch Thật Tịch Mịch

Lâm Phàm

Nhân Vật Chính · Nam

Mạnh mẽ bá đạo, nam nữ bình đẳng, thích bắn pháo hoa, có bất tử chi thân, siêu cấp vô sĩ nhiều lú...