Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

5

Bình

19

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Vô Địch Thật Tịch Mịch

Lâm Phàm

Nhân Vật Chính · Nam

Mạnh mẽ bá đạo, nam nữ bình đẳng, thích bắn pháo hoa, có bất tử chi thân, siêu cấp vô sĩ nhiều lú...