Hình bìa

Võ Đạo Thiên Tâm

#VDTT

Tác giả Sa Bao Bao
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,688,391
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
572 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Nhật nguyệt thúc đẩy hỗ trợ nhau, mà minh sinh yên; xâm lấn nhật nguyệt giả, duy thiên địa cũng. Ở nơi này chỉ có dung hợp minh tâm chủng tài năng vào thế giới tu luyện, thiếu niên Khương Phong, chiếm được một viên thiên tâm chủng. . .

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Võ Đạo Thiên Tâm