Hình bìa

Võ Đạo Cuồng Đồ

Tác giả Ảnh Độc Túy
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,314,344
Convert 100%
Cập nhật
280 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Bễ nghễ thiên hạ Vương Giả tâm, bách chiến bất khuất kiêu hùng chí, uy phong, Yêu Man loạn, quản ngươi Nhân tộc cùng yêu, man, ai chống đối, giết ai! ! Võ đạo đỉnh phong, ta vì cuồng đồ, đoạt tiền, đập đất, đoạt muội tử —— —— Võ đạo không ngừng, hành trình không bỏ, mang ngươi lãnh hội một trận thiết huyết chinh phạt! !

Tương Tự Truyện Võ Đạo Cuồng Đồ