Hình bìa

Vô Chiêu Vạn Kiếm

Tác giả Liêu Uyển Hồng
Thể loại Kiếm Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 232,856
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
356 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Bạn đang đọc truyện Vô chiêu vạn kiếm của tác giả Liễu Tàn Dương trên website đọc truyện online. Đại phái Thiếu Lâm đang kỳ nguy khốn cùng cực, trải qua gần sáu trăm năm tồn tại, kể từ đức Đạt Ma tổ sư khai môn lập phái chưa bao giờ gặp cảnh nào tương tự như thế này.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Vô Chiêu Vạn Kiếm