Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

11

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn

NvB1989 · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Khá hay