Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

11

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn

Truyện có 1156 chương.
1
Chương 1: Lý Phù Trần
2
Chương 2: Kim Sắc Tiểu Phù
3
Chương 3: Vũ Học Các
4
Chương 4: Thiên phú khôi phục
5
Chương 5: Tôi luyện thực chiến
6
Chương 6: Võ giả đồ trang sức
7
Chương 7: Dương Kỳ
8
Chương 8: Oanh động
9
Chương 9 : bị đánh lén
10
Chương 10: Chém giết
11
Chương 11: Căn cốt
12
Chương 12: Thân Đồ Gia Tộc
13
Chương 13 : Thối Thân Trì
14
Chương 14: Chí khí
15
Chương 15: Hồng Ngọc Công tầng thứ sáu
16
Chương 16 : Xích Tuyết Đan
17
Chương 17: Lục trọng trung kỳ
18
Chương 18: Lý Sơn Hà
19
Chương 19: Hồng Ngọc Chi Xúc
20
Chương 20: Trước giờ
21
Chương 21: Thiên tài chiến bắt đầu
22
Chương 22: Cái đích cho mọi người chỉ trích
23
Chương 23 : Truyền âm nhập mật
24
Chương 24: Đại cục làm trọng
25
Chương 25: Lý Gia lão tổ
26
Chương 26 : Đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi
27
Cách chức chi mạch
28
Chương 28: Quan gia khắc tinh
29
Chương 29: Đệ nhất chi tranh giành
30
Chương 30: Đoạt giải nhất
31
Chương 31: Ban thưởng
32
Chương 32: Tiến về trước Thương Lan Tông
33
Chương 33 : Căn cốt khảo thí
34
Chương 34: Thanh Vân Lộ
35
Chương 35: Nhất đẳng Ngoại tông đệ tử
36
Chương 36 : Xích Hỏa Quyết
37
Chương 37: Lập uy
38
Chương 38: Thối Thể Đan
39
Chương 39: Câu cá nhiệm vụ
40
Chương 40: Bàn tay Tiên Ngư
41
Chương 41: Cấp hai Bảo Ngư
42
Chương 42: Hồng Ngọc Chi Thương
43
Chương 43: Quy củ cùng thực lực
44
Chương 44: Xích Cấp Chiến Thân
45
Chương 45: Quặng mỏ
46
Chương 46: Phân cách khoáng thạch
47
Chương 47: Thực lực đại tiến
48
Chương 48: Hành hung Chu Hoài Long
49
Chương 49: Danh dương ngoại tông
50
Chương 50: Lục sắc linh hồn
51
Chương 51: Nghiền ép
52
Chương 52: Lì lợm
53
Chương 53: Thập đại thiên kiêu
54
Chương 54: Đạp thủy mà chiến
55
Chương 55: Bại Niếp Minh
56
Chương 56: Hai đại thiên kiêu
57
Chương 57: Thử luyện tháp
58
Chương 58: Mười lăm khắc độ
59
Chương 59: Công pháp thưởng cho
60
Chương 60: Xích Hỏa Huyền Công
61
Chương 61: Tần Thiểu Vũ
62
Chương 62: Ngoại tông tứ đại mỹ nữ
63
Chương 63: Xích Đồng Khoáng Thạch
64
Chương 64: Thiết Cương Thân đối Xích Cấp Chiến Thân
65
Chương 65: Vô danh đánh một trận
66
Chương 66: Tức giận Tần Thiểu Vũ
67
Chương 67: Một quyền
68
Chương 68: Vũ Văn Thiên
69
Chương 69: Bách Thú Lâm
70
Chương 70: Lấy một địch trăm
71
Chương 71: Biến dị yêu thú
72
Chương 72: Lạnh lẽo
73
Chương 73: Phách Kiếm
74
Chương 74: Tranh phong
75
Chương 75: Thải Hà Kiếm Pháp
76
Chương 76: Ngoại tông đệ nhất đệ tử Thượng
77
Chương 77: Ngoại tông đệ nhất đệ tử Hạ
78
Chương 78: Thử luyện tháp đệ nhất
79
Chương 79: Bảy khắc độ
80
Chương 80: Quy nguyên, quy nguyên
81
Chương 81: Chân khí quy nguyên
82
Chương 82: Kính bạo tin tức
83
Chương 83: Nội tông đệ tử khảo hạch Thượng
84
Chương 84: Nội tông đệ tử khảo hạch Trung
85
Chương 85: Nội tông khảo hạch đệ tử Hạ
86
Chương 86: Khinh Công Phong Ảnh Quyết
87
Chương 87: Thiên Ngoại Lưu Tinh
88
Chương 88: Tông môn nhiệm vụ
89
Chương 89: Khương Đại Hải
90
Chương 90: Thuấn sát
91
Chương 91: Hắc Phong Mã Tặc Đoàn
92
Chương 92: Giết chóc
93
Chương 93: Kình địch
94
Chương 94: Gian nan giết địch
95
Chương 95: Song song đại thành
96
Chương 96: Tam gia tiểu đấu
97
Chương 97: Dễ dàng nghiền ép
98
Chương 98: Đánh bại Quan Tuyết
99
Chương 99: Quét ngang ngũ trọng dưới
100
Chương 100: Đứng đầu quyết đấu