Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

Bình

10

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Vĩnh Hằng Chí Tôn

Truyện có 1071 chương.
1
Chương 1: Lý Phù Trần
2
Chương 2: Kim Sắc Tiểu Phù
3
Chương 3: Vũ Học Các
4
Chương 4: Thiên phú khôi phục
5
Chương 5: Tôi luyện thực chiến
6
Chương 6: Võ giả đồ trang sức
7
Chương 7: Dương Kỳ
8
Chương 8: Oanh động
9
Chương 9 : bị đánh lén
10
Chương 10: Chém giết
11
Chương 11: Căn cốt
12
Chương 12: Thân Đồ Gia Tộc
13
Chương 13 : Thối Thân Trì
14
Chương 14: Chí khí
15
Chương 15: Hồng Ngọc Công tầng thứ sáu
16
Chương 16 : Xích Tuyết Đan
17
Chương 17: Lục trọng trung kỳ
18
Chương 18: Lý Sơn Hà
19
Chương 19: Hồng Ngọc Chi Xúc
20
Chương 20: Trước giờ
21
Chương 21: Thiên tài chiến bắt đầu
22
Chương 22: Cái đích cho mọi người chỉ trích
23
Chương 23 : Truyền âm nhập mật
24
Chương 24: Đại cục làm trọng
25
Chương 25: Lý Gia lão tổ
26
Chương 26 : Đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi
27
Cách chức chi mạch
28
Chương 28: Quan gia khắc tinh
29
Chương 29: Đệ nhất chi tranh giành
30
Chương 30: Đoạt giải nhất
31
Chương 31: Ban thưởng
32
Chương 32: Tiến về trước Thương Lan Tông
33
Chương 33 : Căn cốt khảo thí
34
Chương 34: Thanh Vân Lộ
35
Chương 35: Nhất đẳng Ngoại tông đệ tử
36
Chương 36 : Xích Hỏa Quyết
37
Chương 37: Lập uy
38
Chương 38: Thối Thể Đan
39
Chương 39: Câu cá nhiệm vụ
40
Chương 40: Bàn tay Tiên Ngư
41
Chương 41: Cấp hai Bảo Ngư
42
Chương 42: Hồng Ngọc Chi Thương
43
Chương 43: Quy củ cùng thực lực
44
Chương 44: Xích Cấp Chiến Thân
45
Chương 45: Quặng mỏ
46
Chương 46: Phân cách khoáng thạch
47
Chương 47: Thực lực đại tiến
48
Chương 48: Hành hung Chu Hoài Long
49
Chương 49: Danh dương ngoại tông
50
Chương 50: Lục sắc linh hồn
51
Chương 51: Nghiền ép
52
Chương 52: Lì lợm
53
Chương 53: Thập đại thiên kiêu
54
Chương 54: Đạp thủy mà chiến
55
Chương 55: Bại Niếp Minh
56
Chương 56: Hai đại thiên kiêu
57
Chương 57: Thử luyện tháp
58
Chương 58: Mười lăm khắc độ
59
Chương 59: Công pháp thưởng cho
60
Chương 60: Xích Hỏa Huyền Công
61
Chương 61: Tần Thiểu Vũ
62
Chương 62: Ngoại tông tứ đại mỹ nữ
63
Chương 63: Xích Đồng Khoáng Thạch
64
Chương 64: Thiết Cương Thân đối Xích Cấp Chiến Thân
65
Chương 65: Vô danh đánh một trận
66
Chương 66: Tức giận Tần Thiểu Vũ
67
Chương 67: Một quyền
68
Chương 68: Vũ Văn Thiên
69
Chương 69: Bách Thú Lâm
70
Chương 70: Lấy một địch trăm
71
Chương 71: Biến dị yêu thú
72
Chương 72: Lạnh lẽo
73
Chương 73: Phách Kiếm
74
Chương 74: Tranh phong
75
Chương 75: Thải Hà Kiếm Pháp
76
Chương 76: Ngoại tông đệ nhất đệ tử Thượng
77
Chương 77: Ngoại tông đệ nhất đệ tử Hạ
78
Chương 78: Thử luyện tháp đệ nhất
79
Chương 79: Bảy khắc độ
80
Chương 80: Quy nguyên, quy nguyên
81
Chương 81: Chân khí quy nguyên
82
Chương 82: Kính bạo tin tức
83
Chương 83: Nội tông đệ tử khảo hạch Thượng
84
Chương 84: Nội tông đệ tử khảo hạch Trung
85
Chương 85: Nội tông khảo hạch đệ tử Hạ
86
Chương 86: Khinh Công Phong Ảnh Quyết
87
Chương 87: Thiên Ngoại Lưu Tinh
88
Chương 88: Tông môn nhiệm vụ
89
Chương 89: Khương Đại Hải
90
Chương 90: Thuấn sát
91
Chương 91: Hắc Phong Mã Tặc Đoàn
92
Chương 92: Giết chóc
93
Chương 93: Kình địch
94
Chương 94: Gian nan giết địch
95
Chương 95: Song song đại thành
96
Chương 96: Tam gia tiểu đấu
97
Chương 97: Dễ dàng nghiền ép
98
Chương 98: Đánh bại Quan Tuyết
99
Chương 99: Quét ngang ngũ trọng dưới
100
Chương 100: Đứng đầu quyết đấu