Hình bìa

Viên Đạn Thế Giới

Tác giả Đông Thành Phiêu Vũ
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,518,378
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
49 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đây là một trò chơi!

Này không giống như là một cái trò chơi!

Này trò chơi, không có HP, không có MP, không có EXP!

Không có đấu khí, không có ma pháp, không có hoa lệ kỹ năng, càng không có đầy khắp núi đồi đánh không xong tiểu quái!

Kia nó có cái gì?

Này trò chơi, là viên đạn thế giới, là súng pháo thế giới, là thuộc về hiện đại chiến tranh thế giới!

Tương Tự Truyện Viên Đạn Thế Giới