Hình bìa

Vị Lai Thiên Vương

Tương Lai Thiên Vương / 未来天王

Tác giả Trần Từ Lại Điều
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 804,323
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2014
281 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Người soạn nhạc nổi tiếng Phương Triệu ở sự nghiệp chính huy hoàng thời điểm, tận thế đến rồi; thật vất vả trải qua muôn vàn nguy hiểm mau đem tận thế chịu đựng đến cùng thời điểm, người đổ; vừa mở mắt, sống lại ở tận thế kết thúc năm trăm năm sau tân thế giới, một cái mới vừa tốt nghiệp bị quăng, vừa mới đi làm bị giết học sinh trên người...

Tương Tự Truyện Vị Lai Thiên Vương