Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vị Diện Nhân Quả Hệ Thống

Truyện có 570 chương.
1
Chương Quỷ Cốc Truyền Nhân
2
Gặp Nạn
3
Quỷ Cốc Truyền Nhân Xuống Núi
4
Xuất Sư Bất Lợi
5
Trong Truyền Thuyết Hàn Phi
6
Tri Kỷ
7
Lần Thứ Hai Nhận Thưởng
8
Ra Đi
9
Thời Loạn Lạc
10
Hoài Bão
11
Hồng Liên Công Chúa
12
Nên Có Sinh Hoạt
13
Mưu Thánh
14
Tiềm Long Đường
15
Thiên Cổ Đệ Nhất Sát Thủ
16
Chè Chén
17
Cầu Viện
18
Sư Huynh Đệ
19
Tử Nữ
20
Muốn Ăn Đòn Lý Hiên
21
Chiến Tử Nữ
22
Bị Giáo Dục
23
Hội Minh
24
Quỷ Binh
25
Vảy Ngược
26
Kết Án?
27
Hồ Đồ Nhất Thời
28
Cơ Vô Dạ
29
Lần Đầu Giao Chiến
30
So Chiêu
31
Dạ Yến
32
Đại Bằng Giương Cánh
33
Sát Phạt
34
Đại Thế Đã Định
35
Ty Khấu Tới Tay
36
Tụ Tán Lưu Sa
37
Màn Đêm
38
Kiếm Linh
39
Vảy Ngược Chân Thân
40
Tỉnh Lại
41
Rời Đi
42
Truy Sát
43
Giết Địch
44
Quân Nhân Mệnh Trời
45
Đến
46
Kính Hồ Y Tiên
47
Trị Liệu
48
Quỷ Cốc, Lý Hiên
49
Ngày Xưa Cái Nhiếp
50
Sư Huynh Đệ Gặp Lại
51
Nhân Sinh Giống Như Chỉ Mới Gặp Gỡ Lần Đầu
52
Tinh Tú Âm Dương
53
Duyên Định
54
Nhiệm Vụ Hệ Thống
55
Truyền Công
56
Chung Đến Trước Mắt
57
Thạch Lan Tộc
58
Dạ Hội
59
Kiếm Vũ
60
Lấy Vũ Đồng Nghiệp
61
Phù Tang Thần Mộc
62
Chờ Đi Xa
63
Ly Biệt
64
Hiệp Khôi(Đầu Lĩnh)
65
Nông Gia
66
Ẩm Độc Tửu
67
Làm
68
Bách Bộ Phi Kiếm
69
Đánh Cờ
70
Chiến Điền Hổ
71
Ba Tháng
72
Tiêu Dao Tử
73
Luận Đạo
74
Khởi Hành, Tần Quốc!
75
Cứu Hàn Phi
76
Hàm Dương
77
Loạn Thiên Cơ Giả Quỷ Cốc
78
Cách Hàm Dương
79
Hàn Phi Thức Tỉnh
80
Tuyệt Thế Gà Quay
81
Ngựa Trắng Chi Thương
82
Chiến!
83
Lý Hiên Vs Âm Dương
84
Vô Địch Quỷ Cốc Tử
85
Cảnh Giới Câu Chuyện
86
Xuất Quan
87
Tái Ngoại Người Hàn Quốc. . .
88
Hàn Bân
89
Hệ Thống Hiển Linh
90
Lập Kế Hoạch
91
Công Bố
92
Kiếm Thế, Côn Luân
93
Đến
94
Trị Liệu
95
Cổ Vũ
96
Nguyệt Thị
97
Hàn Sấm Chi Thương
98
Áp Sát
99
Tế Kiếm
100
Chiến Hậu