Hình bìa

Vị Diện Chuyển Kiếp Đế Vương Lộ

Tác giả Vương Bất Quá Bá
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,728,832
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
1 thích
1652 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Bừa bãi vô danh sinh viên đại học Lý Hiên ở chịu khổ đánh đập sau khi, bất ngờ thu được một khoản thần bí hệ thống, có thể tự do xuyên toa ở vô ngần vị diện bên trong, nguyên bản bình thường vận mệnh lặng yên thay đổi.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Vị Diện Chuyển Kiếp Đế Vương Lộ