Hình bìa

Vạn Vực Linh Thần

Tác giả Càn Đa Đa
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 6,092,138
Convert 100%
Cập nhật
429 thích
157905 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Một đời bá chủ, chịu khổ phản bội, bị 49 cái cường giả vây công, chết thảm vạn kiếp núi, trọng sinh một lần, hắn nếu trèo lên đỉnh phong;

Cường thế quật khởi, sát nhập loạn tinh vực, chém hết mười vạn cường giả, ngộ sinh tử sát đạo, xung kích Chí Cao Thần vị!

Tương Tự Truyện Vạn Vực Linh Thần