Hình bìa

Vạn Pháp Độc Tôn

Tác giả Tịch Diệt Tiền Trần
Thể loại Tiên Hiệp Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,586,544
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
298 thích
2195 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đại Thiên thế giới trăm tàu tranh lưu, vạn tộc tranh phong, Vấn Đạo Giả chưởng thần thông, Vấn Tâm Giả thành Thần Ma. Chưởng vạn pháp, diệt Thần Ma, đoạn thuật pháp, nát thần thông, đoạt Thiên Đạo! Đây là Lâm Thành, một cái được Vạn Pháp truyền thừa thiếu niên tại cái này Chư Thiên Vạn Giới tu luyện cố sự

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Vạn Pháp Độc Tôn