Hình bìa

Vạn Năng Thần Bút

Tác giả Nguyệt Hạ Thái Hoa Tặc
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,668,655
Convert 100%
Cập nhật
601 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hàn Đào chính mình cũng không biết là thành công, hay là đã thất bại. Hắn vốn định vẽ một con chó giữ cửa, lại ma xui quỷ khiến vẽ ra Hao Thiên Khuyển. Hàn Đào lúc đó liền biết chuyện xấu, quả nhiên, cầm trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao Nhị Lang Thần giết hạ giới rồi. . .

"Ta có một nhánh Thần bút, có thể vẽ núi vẽ nước, vẽ Long vẽ Phượng, vẽ thiên hạ sinh linh."

Cố sự từ Hàn Đào vẽ ra một thùng "Lão đàn dưa chua" mì ăn liền từ từ nói đến. . .

Tương Tự Truyện Vạn Năng Thần Bút