Hình bìa

Vạn Linh Chúa Tể

Tác giả Đại Thúc Đùa Giỡn Lolita
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,940,400
Convert 100%
Cập nhật
142 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thương Khung dưới, Vạn tộc san sát, quần hùng tập trung, chúng sinh tranh nhau phát sáng.

Thiếu niên từ Thần Châu xuất ra, tay cầm Cổ Lão bức hoạ cuộn tròn, xông Hướng thế giới vô biên, kỳ quái, vô tận Thần Bí.

Trộm cơ duyên, đoạt tạo hóa, đạp phá sinh tử, vạn đạo tranh phong.

Tương Tự Truyện Vạn Linh Chúa Tể