Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Giới Mạnh Nhất Lão Tổ

Truyện có 76 chương.
1
Ta Bị Khương Ma Vương Moi Ra
2
Hệ Thống Kích Hoạt, Đạo Cơ Chữa Trị
3
Thiên Hữu Khương Gia
4
Ta Tại, Khương Gia Không Thể Nhục
5
Bán Thần Dược, Chí Tôn Nữ Oa
6
Nghiêng Tiên Chi Đẹp
7
Khôi Phục Khương Cửu U
8
Suýt Nữa Tẩu Hỏa Nhập Ma
9
Khương Gia Hai Đại Truyền Kì
10
Khương Gia Thực Lực Chân Chính
11
Truyền Kỳ Hiện, Thế Nhân Kinh Sợ ( Là thầy trò phụ tử đại lão tăng thêm )
12
Chuẩn Đế Chi Chiến ( Bảy chương )
13
Thần Cấm Ngũ Trọng, Chiến Bốn Chuẩn Đế
14
Duy Khương Thế Ly Một Người Ngươi
15
Chín Kiếm Hợp Nhất, Cấm Thiên Trảm Đạo
16
Ta, Ban Thưởng Các Ngươi Vừa Chết
17
Chuẩn Đế Chi Thương
18
Khương Cửu U Bộc Phát, Trung Châu Chấn Động ( Vì 15886.. Đại lão tăng thêm )
19
Khó Mà Tiếp Nhận Yêu Cầu
20
Không Đáp Ứng, Liền Chết Đi
21
Hai Nhà Bồi Thường, Độc Cô Diệt
22
Trung Châu Xôn Xao, Cơ Gia Giao Hảo
23
Thương Nghị
24
Bởi Vì Ngươi, Đại Lục Duy Nhất Truyền Kỳ ( Cất giữ tăng thêm )
25
Thiên Cơ Vô Thương, Trảm Thảo Trừ Căn
26
Chí Tôn Sát Trận, Độc Cô Khủng Hoảng
27
Hai Nhà Buông Xuống
28
Chí Tôn Trận Thạch
29
Tuyệt Đại Phong Hoa, Chí Cường Nữ Oa
30
Độc Cô Hiến Tế, Đại Đế Bức Họa
31
Ta, Khương Thế Ly Tới Tiếp Nhận
32
Ngày Khác Thành Đế, Cơ Gia Trường Tồn
33
Ta, Một Đời Không Kém Nhân
34
Kiếm Động Cửu Thiên, Kết Thúc
35
Hai Khối Cổ Ngọc, Hắc Huyền Tiên Kim
36
Khương Gia Thủ Hộ Thần ( Cầu Like, , cầu đánh giá )
37
Vu Tộc Ý Chí, Chiến Thần Hình Thiên
38
Cửu Huyền Dung Kiếm Quyết
39
Đại Đế Giảng Kinh, Cùng Lắm Cũng Chỉ Như Thế Này Thôi
40
Chỉ Điểm Khương Gia Thiên Kiêu
41
Minh Long Chi Thể
42
Minh Thi Quỷ Vực, Minh Thần Mật Tàng
43
Ta Như Thành Đế, Từng Việc Dọn Dẹp
44
Tử Tiêu Thiên Chủ, Ninh Gia Tam Hùng
45
Bốn Nhà Liên Minh
46
Cấm Kỵ Nhân Vật, Thần Nước Mắt Kết Tinh
47
Khấp Linh Lão Tổ
48
Thiên Yêu Tộc, Hồng Liên Yêu Cơ ( cầu Like )
49
Mộc Trần Khiêu Khích, Linh Thiên Yêu Hoàng
50
Mộc Trần Yêu Tử Bức Bách
51
Viết Tại Rạng Sáng, Không Thể Không Nói!
52
Cuồng Ngạo Diễm Linh Yêu Chủ ( Cầu đánh giá, cầu Like )
53
Chương 52: Vừa Chết Một Phế ( Cầu đánh giá, cầu Like )
54
Chương 53: Minh Thi Quỷ Vực, Cường Giả Tụ Tập
55
Chương 54: Thương Thiên Có Linh, Cổ Đạo Cõng Quan Tài ( Cầu Like, cầu Thanks )
56
Chương 55: Kinh Khủng Minh Thi Quỷ Vực ( Cầu Like, cầu đánh giá )
57
Chương 56: Khương Thế Cách Nhặt Nhạnh Chỗ Tốt, Long Viêm Linh Châu
58
Chương 57: Ba Bộ Đế Thi
59
Chương 58: Hai Thế Đại Đế, Thế Giới Bản Nguyên
60
Chương 59: Tam Tài Đế Thi Trận
61
Chương 60: Đứng Đội
62
Chương 61: Cuồng Bạo Chiến Đấu
63
Chương 62: Cổ Trần
64
Chương 63: Hắc Ám Minh Long
65
Chương 64: Kiếm Tiên Lâm Trần
66
Chương 65: Ta, Thế Nhưng Là Khương Thế Ly
67
Chương 66: Kích Thương Hắc Ám Minh Long
68
Chương 67: Đột Phá Tu Vi
69
Chương 68: Hình Thiên Bộc Phát
70
Lên Khung Cảm Nghĩ!! Cầu Bài Đặt Trước! Để Chúng Ta Cùng Một Chỗ Sáng Tạo Huy Hoàng!
71
Chương 69: Chiến Thần Chi Uy ( Cầu bài đặt trước!!)
72
Chương 70: Tái Hiện Đế Ngọc, Mật Tàng Chi Nghi ( Cầu bài đặt trước )
73
Chương 71: Minh Thần Tàn Hồn ( Cầu bài đặt trước )
74
Chương 72: Viễn Cổ Bí Mật, Kinh Khủng Đại Ma ( Cầu bài đặt trước )
75
Chương 73: Mật Tàng Mở Ra ( Cầu bài đặt trước )
76
Chương 74: Khấp Linh Lão Tổ Tự Tin ( Cầu bài đặt trước )
Chọn khoảng: 1 - 76