Hình bìa

Vạn Giới Live Stream Chi Đại Thổ Hào

Tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương
Thể loại Dị Giới Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,601,562
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
Cảm Xúc Người Đọc
1
9 thích
1408 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Chạy tiêu thụ Vương Thiên đạt được Vạn Giới phát sóng trực tiếp topic quan sát tư cách, kết quả ra BUG, tiền của hắn là vô hạn! Thế là Vương thiên thành vô số dẫn chương trình quỳ thiểm thần hào! Vô số thần hào bên trong thần thoại! Khen thưởng dẫn chương trình, mở bảo rương, đạt được vô số Võ Công bíP/S : truyện đọc giải trí thôi nên mấy bác đừng troll điểmP/S: Truyện đã = TG

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Vạn Giới Live Stream Chi Đại Thổ Hào