Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

22

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Cổ Thần Đế

Truyện có 2322 chương.
1
Chương 1: Tám trăm năm sau
2
Chương 2: Mở ra Thần Võ Ấn Ký
3
Chương 3: Hoàng Cực Cảnh
4
Chương 4: Thời Không Bí Điển
5
Chương 5: Long Tượng Bàn Nhược
6
Chương 6: Lâm Nính San
7
Chương 7: Thiên Tâm Kiếm Pháp
8
Chương 8: Võ Thị
9
Chương 9: Ba năm trước chân tướng
10
Chương 10: Ba mươi sáu điều kinh mạch đồ
11
Chương 11: Lại phá cảnh giới
12
Chương 12: Thanh Huyền Các
13
Chương 13: Tần Nhã
14
Chương 14: Xinh đẹp tuyệt thế
15
Chương 15: Tứ ngưu chi lực
16
Chương 16: Tiểu cực vị
17
Chương 17: Vân Võ Quận Vương
18
Chương 18: Cuối năm sát hạch
19
Chương 19: Chấn động
20
Chương 20: Vòng thứ hai sát hạch
21
Chương 21: Thiết Bì Man Ngưu
22
Chương 22: Một cấp thượng đẳng
23
Chương 23: Săn giết Thanh Hỏa Lộc
24
Chương 24: Đệ nhất
25
Chương 25: Top 8
26
Chương 26: Thắng bại
27
Chương 27: Hỏa Xà thương pháp
28
Chương 28: Ai mới là thiên tài?
29
Chương 29: Nhất tâm nhị dụng
30
Chương 30: Man Thần Trì
31
Chương 31: Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng
32
Chương 32: Càn Khôn Thần Mộc Đồ
33
Chương 33: Minh Văn Công Hội
34
Chương 34: Tinh thần lực
35
Chương 35: Cấp 20
36
Chương 36: Toàn thành giới nghiêm
37
Chương 37: Bế quan tu luyện
38
Chương 38: Luân Mạch
39
Chương 39: Không Gian Giới Chỉ
40
Chương 40: Bái Nguyệt Ma Giáo Tổng đà chủ
41
Chương 41: Võ Thị Tiền Trang
42
Chương 42: Tứ đại xếp hạng bảng
43
Chương 43: Hoàng cấp Đấu Võ Cung
44
Chương 44: Đánh đâu thắng đó
45
Chương 45: Thắng liên tiếp tám tràng, chiến đấu không thôi
46
Chương 46: Hàn Phủ
47
Chương 47: Hoàng Bảng võ giả
48
Chương 48: Trước điện luận võ
49
Chương 49: Năm mươi tám ngưu chi lực
50
Chương 50: Hoàng Cực Cảnh đại viên mãn
51
Chương 51: Thời Không Vũ Hồn
52
Chương 52: Đoạt Mệnh Kiếm Khách
53
Chương 53: Hoàng Bảng đệ tam, Thủy Vấn Tâm
54
Chương 54: Lực lượng nghiền ép
55
Chương 55: Tình người ấm lạnh
56
Chương 56: Tứ đại đệ tử
57
Chương 57: Vân Đài Tông Phủ, Võ Thị Học Cung
58
Chương 58: Huyết khí như hồng
59
Chương 59: Một tháng ước hẹn
60
Chương 60: Thiên Hà Ngọc Kinh
61
Chương 61: Đánh thức
62
62. Chương 62: Linh nhục
63
Chương 63: Vô thượng cực cảnh, Chư Thần cộng minh
64
Chương 64: Lựa chọn
65
Chương 65: Nữ nhân ở giữa chiến đấu
66
Chương 66: Thắng bại đã phân
67
Chương 67: Luyện chế Không Gian Giới Chỉ
68
Chương 68: Không Gian lĩnh vực
69
Chương 69: Hai cái sát thủ
70
Chương 70: Hạ đẳng Quận Quốc
71
Chương 71: Võ Thị Học Cung
72
Chương 72: Khiêu khích
73
Chương 73: Ác nhân tự có ác nhân trị
74
Chương 74: Khảo thí bắt đầu
75
Chương 75: Thánh giả hậu đại
76
Chương 76: Đạo cao một thước, ma cao một trượng
77
Chương 77: Tiễn Đạo cao thủ
78
Chương 78: Thanh Ma Thủ
79
Chương 79: Bóng ma tử vong
80
Chương 80: Cảnh giới đột phá
81
Chương 81: Trúng độc Trước
82
Chương 82: Cứu người giải độc
83
Chương 83: Vòng thứ nhất khảo thí kết thúc
84
Chương 84: Huyền Bảng võ giả
85
Chương 85: Võ Tháp
86
Chương 86: Quỷ tài Lạc Hư
87
Chương 87: Chín quyền
88
Chương 88: Kinh thế kỳ tài
89
Chương 89: Chèn ép người mới
90
Chương 90: Thứ tư?
91
Chương 91: Chữ 'Hoàng' hàng thứ nhất
92
Chương 92: Đầm rồng hang hổ
93
Chương 93: Ai mới là ác ma?
95
Chương 94: Tứ vương tử
96
Chương 95: Chặt tay
97
Chương 96: Sinh Tử Đài
98
Chương 97: Chân tướng rõ ràng
99
Chương 98: Long Hình Tượng Ảnh
100
Chương 99: Bát Hoang Lục Hợp
101
Chương 100: Tấm thứ 100 chưởng pháp đại thành