Hình bìa

Vạn Cổ Kiếm Tiên

Tác giả Huyết Kỳ
Thể loại Dị Giới Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,125,222
Convert 100%
Cập nhật
10440 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Kiếm giả giết người, không cần nói nhảm, chỉ có hai chữ: Chém ngươi.

Kiếm giả bạch y, không vì tiêu sái, chỉ là dùng máu tươi đem nó nhuộm tận.

Triệu Ngộ Trần nói, kiếm giả, biết múa kiếm, biết giết người.

Múa kiếm lúc, chỉ là một người, kiếm múa nghiêng tuyệt thiên dưới, tiện sát muôn dân.

Giết người lúc, phạm ta giả giết, kiếm chém nghìn dặm ở ngoài, máu bắn thương khung.

Tương Tự Truyện Vạn Cổ Kiếm Tiên