Hình bìa

Vạn Cổ Chi Vương

Tác giả Khoái Xan Điếm
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 46,984
Convert 100%
Cập nhật
177 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Bình dân thiếu niên La Thiên, người mang tuyệt thế chi tư, lại bị ngộ nhận là người phế mạch. Ngẫu nhiên đạt được vô thượng Thiên Thư, mở ra chí cường thần mạch, tu Tạo Hóa Thần Quyết, nhất phi trùng thiên, chấn động Vạn Cổ.

Từ thế tục tầng dưới chót, đến Vạn Giới Chư Thiên, hoành ép đương thời thiên kiêu, tung hoành ngàn vạn tông môn, bễ nghễ thần thoại vạn tộc, thành tựu Chí Tôn Chi Vương bất hủ bất diệt vĩnh hằng siêu thoát Vạn Cổ!
 

Tương Tự Truyện Vạn Cổ Chi Vương