Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

20

Bình

275

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch) của tác giả Tịnh Vô Ngân

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
35,000
2
14,000
3
6,520
4
6,100
5
2,000
6
2,000
7
2,000
8
1,500
9
1,330
10
1,200
11
1,151
12
1,004
13
1,000
14
1,000
15
1,000
16
950
17
750
19
500
20
400