Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tuyệt Thế Thần Hoàng Đại Đế

DượcĐ@nThần · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
56 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Mọi người oi dọc em với