Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Tuyệt Thế Linh Thần (dịch)

sillycatchowder · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Main nghèo quá đến phát cuồng do xài tiền như nước, được cái hiệu quả của số tiền được tiêu cũng cực rõ ràng, main cực bá

trọng sinh xuyên không dị năng