Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

30

Bình

222

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch) của tác giả Vạn Cổ Thanh Liên

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
314,000
2
20,000
3
19,810
4
10,000
5
10,000
6
5,000
9
2,000
10
1,000
12
500
13
200
14
200
15
200
16
200
19
10
20
10