Hình bìa

Tùy Thân Phó Bản Sấm Tiên Giới

Tác giả Kinh Đào Hãi Lãng
Thể loại Tiên Hiệp Xuyên Không
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,872,074
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 5+
4 thích
6835 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Game thủ chuyên nghiệp Lâm Thiên Dương, tại liên tục phấn đấu một cái tu tiên trò chơi sau sáu ngày sáu đêm, gục ở trước máy vi tính, sau khi tỉnh lại phát hiện mình rõ ràng đi tới cùng loại trong trò chơi Tu Tiên giới, hơn nữa phát hiện mình trong đan điền cư nhiên còn có trong trò chơi phó bản Thông Thiên Tháp, nhìn Lâm Thiên Dương như thế nào mang theo phó bản lưu lạc Tu Tiên giới!

Tương Tự Truyện Tùy Thân Phó Bản Sấm Tiên Giới