Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tương Lai Tu Tiên Thời Đại

Truyện có 1210 chương.
1
1 : Đi Học
2
2 : Thiên Vực
3
3 : Sinh Nhật
4
4 : Oán Hận Sinh
5
5 : Khí Linh
6
6 : Tinh Tiết Thảo
7
7 : Khí Thế
8
8 : Trận Chiến Mở Màn!
9
9 : Bỏ Lỡ Cơ Hội
10
10 : Tương Trợ
11
11 : Lựa Chọn Chiến Giáp
12
12 : Huyền Nữ Tam Hình
13
13 : Nhiệm Vụ
14
14 : Quỷ Khỉ
15
15 : Tao Ngộ Đoạt Quái
16
16 : Tu La Tràng
17
17 : Được Bảo
18
18 : Nam Sơn Phường Thị
19
19 : Mua Sắm
20
20 : Luyện Tinh Trận
21
21 : Tin Tức
22
22 : Trọng Thương
23
23 : Trong Giấy Tiên
24
24 : Linh Bảo Trai
25
25 : Bán Ra
26
26 : Ăn Cướp
27
27 : Y Tiên Điện
28
28 : Giao Ra Điểm Tích Lũy
29
29 : Tám Tay Ma Nữ
30
30 : Lưu Phủ
31
31 : Gấp Bội Hoàn Trả
32
32 : Lưu Gia Tộc Trưởng
33
33 : Trở Mặt
34
34 : Khí
35
35 : Thực Cốt
36
36 : Lấy Một Địch Nhiều
37
37 : Tham Lam
38
38 : Xảo
39
39 : Thúc
40
40 : Trò Chuyện
41
41 : Trở Về
42
42 : Hai Mắt Tiêu
43
43 : Quan Chiến
44
44 : Quyết Chiến Top 100
45
45 : Tổ Phòng Xoắn Ốc
46
46 : Giao Nhân
47
47 : Có Ân Phải Đền
48
48 : Kim Thiền Công
49
49 : Người Mới Đồ Tể
50
50 : Kịch Chiến Không Chỉ
51
51 : Thắng Lợi!
52
52 : Chức Cô Mời
53
53 : Tiếp Dẫn
54
54 : Hỏi Ma
55
55 : Sự Thành Kết Cục Đã Định
56
56 : Thiên Ngoại Sơn
57
57 : Bái Sư
58
58 : Chuyện Cũ Như Gió
59
59 : Điều Kiện
60
60 : Thiên Ngoại Sơn Bí Ẩn
61
61 : Hồi Ức
62
62 : Thái Hư Đỉnh
63
63 : Huấn Luyện
64
64 : Tô Noãn Bất Đắc Dĩ
65
65 : Nhạc Vũ Dạ
66
66 : Chôn Xuống Hạt Giống
67
67 : Giảng Đạo Cung
68
68 : Thực Nguyệt Luyện Đan
69
69 : Thí Nghiệm Thuốc Thỏ
70
70 : Tuyển Công
71
71 : Khảo Hạch
72
72 : Thực Chiến
73
73 : Băng Hỏa Châu
74
74 : Thành Tích
75
75 : Cống Hiến
76
76 : Mới Dị Giới
77
77 : Đi Hướng Tử Vong Thế Giới
78
78 : Giở Trò
79
79 : Hoàn Hồn Thảo
80
80 : Đại Băng Bảo Kính!
81
81 : Trở Về
82
82 : Mua Một Tặng Một
83
83 : Yêu Tu Công Pháp
84
84 : Đánh Đàn
85
85 : Đọ Sức
86
86 : Nguyên Nhân
87
87 : Yêu Tộc Khách Tới
88
88 : Huấn Luyện
89
89 : Lo Lắng Ai?
90
90 : Nửa Năm
91
91 : Trở Về Nhà
92
92 : Tiểu Nhân Nguyên Công
93
93 : « Tứ Tượng Nguyên Thần Công » Cùng « Nhật Nguyệt Song Thăng Nguyên Liên Diệu Pháp »
94
94 : Linh Căn Dịch Nuôi Cấy
95
95 : Tụ Hội
96
96 : Đế Nữ Minh
97
97 : Thăm Thân
98
98 : Lưu Vân Dao
99
99 : Yêu Thị
100
100 : Xin Ngày Nghỉ