Hình bìa

Tử Vong Thời Đại

Tác giả DạMộng (Trần Khánh Trường) Sáng tác
Thể loại Mạt Thế
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 28,093
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 14+
Cảm Xúc Người Đọc
6
2
1
1
100 2 phiếu
Thấp độ YY
36 thích
590 đọc
21 bài
Giới Thiệu Truyện

Thế nào là tận thế? Thế nào là tử vong? Nếu tận thế thực sự xảy ra, ngươi sẽ là một người như thế nào? Cam chịu chờ đợi tận thế, chờ đợi cái chết đến gần? Hay nỗ lực mọi cách để sống sót?

"Trời u u, đất âm âm, đất trời nay đảo lộn.

Nhắm mắt giận, mở mắt buồn, nước mắt người trai làm ướt áo.

Ngàn vạn dân, ngàn vạn tộc, mẹ già tiễn con yêu.

Vì quê hương, vì người thương, ta mang thân liều xứ lạ.

Lòng anh dũng, mạng đổi ngang, một đi không trở lại.

Hồn vá trời, xác đầy đất, quyết đuổi kẻ xâm lăng.

Địch chưa thua, người đã mất, sao yên lòng nhắm mắt?

Hồn thiêng nơi chín suối, trời đất tỏ tường, đời đời còn mãi.

Hồn thiên nơi chín suối, rủ xác phàm, sống chết có là chi?

Tráng sĩ ra đi, mong hồn người yên nghỉ !”

  • Trích "Tế hồn ca" - Dạ Mộng

Tương Tự Truyện Tử Vong Thời Đại