Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

47

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Nam Cung Siêu - Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Nam Cung Siêu

Nhân Vật Phụ · Nam · TửKhuynhNhưMộng

Nhị ca của Nam Cung Hy, tính tình phóng khoáng hào sảng.