Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

47

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Lý Trạm - Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Lý Trạm

Nhân Vật Phụ · Nam · TửKhuynhNhưMộng

Ngọc thụ lâm phong, vũ khí yêu thích là sáo ngọc, giỏi âm luật.