Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

47

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Hoắc Thanh Đồng - Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Nóng tính, dễ làm theo cảm xúc, giỏi cận chiến, sử dụng song kiếm.