Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

45

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Nam Cung Hy

Thần Hy Kim Tiên
Nhân Vật Chính · Nam

Thành không kiêu, bại không nản. Có chí tiến thủ, từng bước đi lên. Ta không phạm người, người kh...

Lăng Quân Nguyệt

Hinh Nguyệt Đế Cơ
Nhân Vật Chính · Nữ

Sở hữu dung nhan khuynh thành, tài hoa hơn người. Giỏi về các thuật pháp hệ Thủy và Băng.

Nam Cung Siêu

Nhân Vật Phụ · Nam

Nhị ca của Nam Cung Hy, tính tình phóng khoáng hào sảng.

Nhậm Bang

Nhân Vật Phụ · Nam

Đồ đệ của Diệp Tử Kiếm, bạn tốt của Nam Cung Hy

Tô Giai Giai

Nhân Vật Phụ · Nữ

Nhu mỳ dịu dàng, đôi mắt từ nhỏ đã không tốt. Sở trường là nhuyễn tiên, và các thuật pháp hệ Độc.

Hoắc Thanh Đồng

Nhân Vật Phụ · Nữ

Nóng tính, dễ làm theo cảm xúc, giỏi cận chiến, sử dụng song kiếm.

Lý Trạm

Nhân Vật Phụ · Nam

Ngọc thụ lâm phong, vũ khí yêu thích là sáo ngọc, giỏi âm luật.