Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Từ Tay Bút Đến Siêu Sao

Truyện có 461 chương.
101
10 Liên Rút
102
Sử Thượng Yếu Nhất Giúp Đỡ Hát Khách Quý
103
Ca Sĩ Chung Kết
104
Ta Muốn Chúng Ta Tại Cùng Một Chỗ
105
Cả Đời Sở Thích
106
Ca Vương
107
Âm Nhạc Chế Tác
108
Kiếm Tôn Ngoại Truyện
109
Phiến Ca Cùng Cọ Kinh Nghiệm
110
Ca Khúc Thứ Nhất
111
Đem Một Ca Khúc Làm Thành Album
112
Thu Lại Hoàn Thành
113
Vạn Người Buổi Hòa Nhạc
114
Âm Nhạc Triệu Hoán Sư
115
Ta Thiên Không
116
Ca Khúc Mới Hỏa
117
Chỉ Đưa Không Bán
118
Hai Cái Tạp Bao
119
Quỷ Dị Ca Khúc Mới Bảng (mau Tới, Có Trứng Màu)
120
Rất Ngu Ngốc Rất Ngây Thơ (cầu Đầu Đặt Trước, Cầu Nguyệt Phiếu! )
121
Về Nhà
122
Tình Thiên Truyền Hình Điện Ảnh (canh [3], Cầu Đặt Mua! )
123
Khóa Niên Tiệc Tối (canh [4], Cầu Đặt Mua)
124
Cho Cổ Thi Từ Xứng Khúc (canh [5], Cầu Đặt Mua! )
125
Tổ Khúc Xuyên Đốt (canh Thứ Sáu, Cầu Đặt Mua! )
126
Tiệc Tối Hậu Trường (canh Thứ Bảy, Cầu Đặt Mua! )
127
Sr Tạp Bao (thứ Tám Càng, Cầu Nguyệt Phiếu! )
128
Tháng Mười Hai Thu Vào (đệ Cửu Càng, Cầu Nguyệt Phiếu! )
129
Trở Thành Người Đầu Tư (đệ Thập Càng, Cầu Đặt Mua)
130
Tấn Thăng Bạch Kim (thứ 11 Càng, Cầm Đầu Minh Dực Kỳ Tăng Thêm! )
131
Âm Nhạc Phòng Làm Việc (thứ 12 Càng, Làm Đao Khách Tung Hoành Tăng Thêm! )
132
Ta Còn Muốn Đuổi Bản Thảo (thứ 13 Càng, Vì Là Một Thanh Kén Ăn Thương(súng) Cứu Vớt Thế Giới Tăng Thêm! )
133
Thông Qua Đã Được Duyệt
134
Chưa Đập Trước Tiên Hỏa
135
Tuyển Nhân Vật (canh [3], 40 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
136
Sách Mới Truyền Lên (canh [4], 80 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
137
Live Stream Buổi Trình Diễn Thời Trang (canh [5], 120 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
138
Thư Pháp Đi Ra
139
Mở Năm Bom Cay
140
Tham Gia Chân Nhân Tú (canh [3], 160 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
141
Hố Hàng + Lỗ Đen (thượng)
142
Hố Hàng + Lỗ Đen (hạ)
143
Ác Ma Ngữ Điệu
144
[ Cửu Thiên ] Bản Manga
145
Ngoài Nước Đăng Nhiều Kỳ (thượng)
146
Ngoài Nước Đăng Nhiều Kỳ (hạ)
147
4 Đầu Ca Khúc Mới (canh [3], Vì Là Xuân Nhi 淂 Tùng Tăng Thêm! )
148
Bánh Trái Thơm Ngon (canh [4], Vì Là Được A Được A Được Mà Tăng Thêm)
149
Cuốn Thứ Hai Sách Mới (thượng)
150
Cuốn Thứ Hai Sách Mới (hạ)
151
Tiếng Anh Tinh Thông (canh [3], Vì Là Độc Thân Vú Em Khổ Tăng Thêm! )
152
Thần Tốc Phiên Dịch (canh [4], 280 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
153
Tết Xuân Nghỉ Dài Hạn
154
[ Tương Lai Chiến Kỷ ] Thực Thể Tiêu Thụ
155
Trao Quyền Cùng Làm Việc Kế Hoạch (canh [3], 320 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
156
Mở Năm Đệ Nhất Pháo (canh [4], 360 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
157
Lại Đến Cái Pháo Nổ Hai Lần (thượng)
158
Lại Đến Cái Pháo Nổ Hai Lần (hạ)
159
Nghiệp Giới Kinh Ngạc (canh [3], 400 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
160
Cuồng Hoan Cùng Lo Lắng (canh [4], 440 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
161
Tetris
162
Vô Địch Thế Giới
163
Live Stream Tranh Tài (canh [3], 480 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
164
Live Stream Bắt Đầu (canh [4], 520 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
165
Vòng Thứ Nhất, Nghiền Ép! (canh [5], 560 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
166
Vòng Thứ Hai, Treo Lên Đánh! (canh Thứ Sáu, 600 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
167
Yêu Cầu Thi Đấu Lại
168
Vòng Thứ Ba, Miểu Sát!
169
Lâm Thời Thêm Thi Đấu (canh [3], 640 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
170
1000 Chữ Văn (canh [4], 680 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
171
Lãng Phí Thời Gian (thượng)
172
Lãng Phí Thời Gian (hạ)
173
Kỷ Lục Thế Giới (canh [3], 720 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
174
Kết Thúc Live Stream (canh [4], 760 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
175
Đến Tiếp Sau Ảnh Hưởng
176
Hệ Thống Có Virus
177
Khởi Động Máy Nghi Thức (canh [3], 800 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
178
Thư Pháp Đại Sư (canh [4], 840 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
179
Tục Hẹn Tt
180
Nhân Khí Kiểm Tra
181
Hiên Viên Hoàn Thành (canh [3], 880 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
182
Phát Hành Con Đường (canh [4], 920 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
183
Bài Danh Hạng Chót (canh [5], 960 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
184
Người Hoa Tạp Chí Xã
185
Bắc Mĩ Sách Báo Bảng Xếp Hạng
186
Scandal (canh [3], 1.000 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
187
Thu Mua (canh [4], 1040 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
188
Đã Định Tạp Chí Xã (canh [5], 1080 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
189
Quay Chụp Tiến Độ
190
20.000.000 Đầu Tư
191
Kỳ Thứ Ba Kiểm Tra (canh [3], 1120 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
192
Trèo Lên Đỉnh Đệ Nhất
193
Thật Bội Ước
194
Tuần San Thiên Không (canh [3], 1160 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
195
Thiên Không Danh Tiếng (canh [4], 1200 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
196
Ban Tổ Chức Đưa Tin (canh [5], 1240 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
197
Thiên Không Phát Hành (canh Thứ Sáu, 1280 Nguyệt Phiếu Tăng Thêm! )
198
Dã Vọng Cùng Lãng Mạn
199
Rất Có Làm Đầu
200
Ra Đời Đối Tác (canh [3], Vì Là Mộng Uống Say Tăng Thêm! )