Hình bìa

Từ Tay Bút Đến Siêu Sao

Tác giả Trùng 2
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 908,504
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
22 thích
561 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Từ bị vùi dập giữa chợ tay bút đến toàn năng siêu sao, chỉ cần một tổ thẻ bài! Cố sự từ Vân Hầu đạt được "Tốc Độ Tay Tạp" vận tốc ngày phá vạn càng tạp chương bắt đầu! Không bình hành không xuyên qua không làm kẻ chép văn, một tổ thẻ bài quậy tung giải trí văn! + Chỉ là kể về main có được Hệ Thống rồi làm tiểu thuyết, rồi làm siêu sao... Xong rồi cưới vợ sinh con... Thế thôi =))

Tương Tự Truyện Từ Tay Bút Đến Siêu Sao