Hình bìa

Tu La Thiên Tôn

Tác giả Thủy Vu Mộng
Thể loại Tiên Hiệp Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 6,377,883
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
31 thích
38575 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Một thiếu niên thần bí, mang theo Thôn Thiên Thần Thú, lấy thân thành ma, giết hết cửu thiên vạn giới. Tàn sát vạn ngàn Thần, Ma. Thành tựu chí cao vô thượng Tu La Thiên Tôn.

Tương Tự Truyện Tu La Thiên Tôn