Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Tự Chủ

Truyện có 498 chương.
1
Đệ 1 Chương Tự Chủ Hệ Thống
2
Đệ 2 Chương Thiếu Nữ Nhà Bên Cạnh
3
Đệ 3 Chương Mưu Trí Cứu Cô Gái Xinh Đẹp Tắm Rửa
4
Đệ 4 Chương Tiếp Tục Sờ Nàng
5
Đệ 5 Chương Cơ Tình Bắn Ra Bốn Phía
6
Đệ 6 Chương Lưu Trứ Lệ Đích Nhĩ Đích Kiểm
7
Đệ 7 Chương Giang Hồ Hắc Cật Hắc
8
Đệ 8 Chương Lỏa Chiếu Vs Bồi Thường
9
Đệ 9 Chương Cận Thủy Lâu Thai
10
Đệ 10 Chương Nhĩ Chẩm Yêu Bất Suyễn Bất Khiếu?
11
Đệ 11 Chương Nghịch Chuyển
12
Đệ 12 Chương Đầu Thai Là Môn Kỹ Thuật Sống
13
Đệ 13 Chương Phong Tình Cực Phẩm Sủng Vật
14
Đệ 14 Chương La Lỵ Hung Mãnh
15
Đệ 15 Chương Thần Y Truyền Thụ
16
Đệ 16 Chương Dừng Tay
17
Đệ 17 Chương Chỉ Thấy Một Tên Lưu Manh
18
Đệ 18 Chương Sở Cầu
19
Đệ 19 Chương Loạn Lai
20
Đệ 20 Chương Khoái Thương Thủ (*)
21
Đệ 21 Chương Đi Ra Lăn Lộn, Là Chuyện Sớm Hay Muộn
22
Đệ 22 Chương Trong Phòng Ngủ Của Nữ Bệnh Nhân
23
Đệ 23 Chương Ta Tới Đưa Nước
24
Đệ 24 Chương Xoa Bóp
25
Đệ 25 Chương Kê Biên Tài Sản Đại Tửu Điếm
26
Đệ 26 Chương Hậu Quả Do Cầm Nhầm Điện Thoại
27
Đệ 27 Chương Chuyên Gia Âm Nhân
28
Đệ 28 Chương Ám Chiến
29
Đệ 29 Chương Thăng Chức
30
Đệ 30 Chương Thoại Trung Huyền Cơ
31
Đệ 31 Chương Thanh Lý Môn Hộ
32
Đệ 32 Chương Bạn Học Có Bối Cảnh
33
Đệ 33 Chương Hảo Nhất Đối Cẩu Nam Nữ
34
Đệ 34 Chương Quyền Thế Tiện Lợi
35
Đệ 35 Chương Đoán Mệnh Đích Đổ Ước
36
Đệ 36 Chương Vương Bán Tiên Chi Danh
37
Đệ 37 Chương Lão Bằng Hữu
38
Đệ 38 Chương Tối Ngưu Nghiệp Vụ Viên
39
Đệ 39 Chương Giao Thông Công Cộng Mê Tình
40
Đệ 40 Chương Scandal Video
41
Đệ 41 Chương Thân Mật Vi Phụ Đích Sủng Vật Cũng Kiêu Ngạo
42
Đệ 42 Chương Bữa Tối Phong Tình
43
Đệ 43 Chương Điện Thoại Di Động Quả Chiếu
44
Đệ 44 Chương Sinh Hoạt Của Đẳng Cấp Thấp
45
Đệ 45 Chương Vương Vũ Bị Bắt
46
Đệ 46 Chương Quan Tự Lưỡng Trương Khẩu (*)
47
Đệ 47 Chương Giang Hồ Cựu Sự
48
Đệ 48 Chương Huyết Sắc Sát Ý
49
Đệ 49 Chương Đưa Tới Cửa Đích Thiếu Nữ
50
Đệ 50 Chương Tân Bột Tửu Đích Cường Hãn Dược Hiệu
51
Đệ 51 Chương Phi, Thật Đúng Là Tên Lưu Manh
52
Đệ 52 Chương Độc Thiệt
53
Đệ 53 Chương Thật Mạnh Đích Đào Hoa Vận
54
Đệ 54 Chương Kỳ Bá Âm Dương Châm
55
Đệ 55 Chương Tân Chấp Hành Tổng Tài
56
Đệ 56 Chương Đứng Đắn Hay Không Ngươi Nói Là Được
57
Đệ 57 Chương Na Nhất Dạ Na Nhất Vẫn
58
Đệ 58 Chương Vũ Thiếu Muốn Mở Công Ty
59
Đệ 59 Chương Cứu Mỹ Nữ Thủ Trưởng Bị Hạ Dược
60
Đệ 60 Chương Có Người Chụp Ảnh
61
Đệ 61 Chương Đi Ra Lăn Lộn, Phải Ngoan Độc!
62
Đệ 62 Chương Thiên Xứng Đích Kiếp Mã
63
Đệ 63 Chương Không Bằng Cầm Thú
64
Đệ 64 Chương Ngươi Hủy Cơ Hội Làm Người Tốt Của Ta
65
Đệ 65 Chương Từ Chức Hay Là Thăng Chức?
66
Đệ 66 Chương Bóng Hồng Quật Cường Trong Vườn Trường
67
Đệ 67 Chương Nàng Là Của Ta!
68
Đệ 68 Chương Giai Nhân Ước Hẹn
69
Đệ 69 Chương Băng Sơn Một Góc Của Lãnh Diễm
70
Đệ 70 Chương Thiết Kế Tà Ác
71
Đệ 71 Chương Trò Chơi Mới Bắt Đầu
72
Đệ 72 Chương Ai Mới Là Phạm Nhân
73
Đệ 73 Chương Lợi Dụng Thân Thể Của Ngươi
74
Đệ 74 Chương Diện Nhược Đào Hoa Biệt Dạng Hồng
75
Đệ 75 Chương Bạch Hổ Cũng Phải Học Mèo Kêu
76
Đệ 76 Chương Vũ Điệp An Bảo Nhân Viên Sơ Lâm
77
Đệ 77 Chương Mượn Tạm Hai Mẹ Con Các Ngươi Dùng Một Hồi
78
Đệ 78 Chương Đẹp Nữ Sủng Cá Tính Mạnh
79
Đệ 79 Chương Nội Y Của Ta Không Túi!
80
Đệ 80 Chương Danh Nhân Hiệu Ứng
81
Đệ 81 Chương Đại Náo Phòng Tài Vụ
82
Đệ 82 Chương Âm Hiểm Vương
83
Đệ 83 Chương Tàng Ngao Trong Hoang Trạch
84
Đệ 84 Chương Ta Muốn Đem Ngươi Bán Đi Làm Vịt (*)
85
Đệ 85 Chương Để Ta Ôm Một Chút Mà
86
Đệ 86 Chương Bắc Khu Đại Sự
87
Đệ 87 Chương Trên Lầu Có Lưu Manh
88
Đệ 88 Chương Ép Đối Phương Định Giá
89
Đệ 89 Chương Ngươi Là Một Người Tốt
90
Đệ 90 Chương Điểm Tâm Sau Bữa Ăn
91
Đệ 91 Chương Chuẩn Bị Trước Ngày Đông Giá Rét Về
92
Đệ 92 Chương Bạch Gia Tỷ Muội
93
Đệ 93 Chương Dạ Điếm Noãn Tràng No. 1
94
Đệ 94 Chương Dạ Điếm Noãn Tràng No. 2
95
Đệ 95 Chương Âm Mưu Tất Cả Mọi Người Đang Đùa
96
Đệ 96 Chương Địa Bàn Của Ai Người Đó Làm Chủ
97
Đệ 97 Chương Lãnh Diễm Thỉnh Cầu
98
Đệ 98 Chương Hương Mồ Hôi Nhỏ Giọt, Trước Bàn Làm Việc Nhị Nữ Tranh Phu
99
Đệ 99 Chương Bộ Hành Nhai Liệp Diễm
100
Đệ 100 Chương Dẫn Nữ Minh Tinh Đi Tửu Điếm