Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

60

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Truyện Ngắn Rừng Mưa Quyển Thứ Nhất

Han Bang

Nhân Vật Phụ · Nữ

Quân Sư Thúy Yên Môn

Thần Bí

Nhân Vật Phụ

Nhân vật thần bí, chưởng khống thiên hạ... Bản thế là cá.

Vô Tình

Nhân Vật Phụ · Nam

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đảo Chủ

Thần Long cùng Dực Long

Nhân Vật Phụ · Chưa Biết

Hai con rồng DMT

Bạch Hổ

Nhân Vật Phụ

Bạch Hổ nhưng lại sống tại Hỏa Vực.

Tà Thần

Nhân Vật Phụ

Tà Thần - Nghĩa Địa

Thánh Nữ DMT

Nhân Vật Phụ · Nữ

Thánh Nữ DMT