Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

18

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Trùng Sinh Thành Nobita

Zmain00 · Luyện Khí Tầng Một ·
5 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện mang ý nghĩa tuổi thơ và sự trưởng thành trong n.v chính,phá bỏ lớp vỏ bọc yếu đuối đột phá lên thành một nhân vật mạnh mẽ.