Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

17

Bình

167

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Thế Giới Sụp Đổ của tác giả Cỗ Hi

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
20,000
2
10,000
3
8,000
4
6,199
5
510
6
500
7
434
8
416
9
400
10
299
11
200
13
200
14
200
15
100
16
100
17
20