Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Trùm Tài Nguyên

HuyếtĐếThầnTôn · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Lâu rồi nhưng hay cho những bạn thích loại tái sinh về quá khư