Hình bìa

Trúc Mã Rồi Sẽ Thành Đôi

Tác giả Quý Thù Ương
Thể loại Võng Du Đam Mỹ
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 67,109
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
1 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thể loại: __ hiện đại, thanh mai trúc mã, võng phối (ít), HE, ban đầu công hơi tra nhưng vẫn là ôn nhu trung khuyển công, tạc mao thụ
Số chương: 29 chương chính văn và 13 phiên ngoại

Một câu chuyện về đôi thanh mai trúc mã.

Đây cũng là một câu chuyện về tiểu công lại nảy sinh tư tưởng ngoại tình.

Đồng thời là cuộc cách mạng theo đuổi lại tiểu thụ sau khi đã ngoại tình trong tư tưởng.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Trúc Mã Rồi Sẽ Thành Đôi