Hình bìa

Trọng Trí Thuộc Tính

Tác giả Phi Phong Phi Vân
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,709,780
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
1531 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

BOSS đại bạo đặc bạo, Lăng Thần bởi vì tạm thời gia nhập đội ngũ, chia trang bị lúc bị các đội hữu xa lánh, chỉ lấy được một kiện tên là Trọng Trí Hộ Oản Đê Phẩm cấp trang bị.Đến tận đây, Lăng Thần đi lên một đầu không người dám tại nếm thử con đường.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Trọng Trí Thuộc Tính