Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

15

Bình

185

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Ủng Hộ Truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị của tác giả Ngã Ý Như Đao

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
15,000
2
5,000
3
1,000
4
396
5
200
6
200
7
200
8
200
9
150